Privacy verklaring Noyez Snacks

Noyez Snacks hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens; en dat deze privacy ook gerespecteerd blijft. In deze privacyverklaring is het de bedoeling om heldere & transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet – en regelgeving, bepaalt door de nieuwe GDPR richtlijn die van kracht wordt op 25 Mei 2018.

Als Noyez BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, nog vragen of opmerkingen heeft of indien u contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contact gegevens:

Noyez Snacks BVBA
Menensesteenweg 244
8940 Wervik
kristof@noyezsnacks.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Noyez Snacks verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • om contact met u te kunnen opnemen indien u ons contactformulier invult
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (indien u dit wenst).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, bedrijfsnaam & e-mailadres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De door u ingevulde gegevens worden onder geen enkel beding verstrekt aan derde partijen of andere externe firma’s. Verder zullen wij de door u verstrekt gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens zullen wij ook geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Noyez Snacks bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de nieuwe wet vereist is; m.a.w. de gegevens worden zeker niet langer of 2 jaar bewaard. Daarnaast hebben wij ook passende organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens Noyez Snacks toegang hebben tot uw persoonsgegevens; zijn bijgevolg gebonden aan geheimhouding
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze IT systemen
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of ander toestel worden opgeslagen als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand laat toe om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij volgende bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar eventueel ook door servers van derde partijen die met deze website of applicatie samenwerken.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van deze cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of ander mobiel apparaat verwijderen.

Welke cookies gebruikt deze website?

Onze website gebruikt functionele cookies (in hoofdzaak tijdelijke cookies) om het gebruik van onze website mogelijk te maken of te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aanpassen. zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat, worden deze cookies onmiddellijk gewist & verwijderd.

via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken (welke pagina’s bezocht worden, hoe vaak, enz.) Deze gegevens zijn geanonimiseerd, zo worden IP-adressen bijvoorbeeld neit inzichtelijk gemaakt en is de informatie niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft natuurlijk recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van uw ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om bezwaar of verzet te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een door u aangestelde derde, externe partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan vragen wij u graag onmiddellijk met ons contact op te nemen.

Wijziging Privacy verklaring

Noyez Snacks kan zijn privacy verklaring ten allen tijde wijzigen. Mocht dit het geval zijn zullen wij hiervan ook een aankondiging op onze website plaatsen.
De laatste wijziging vond plaats op Woensdag 23 Mei 2018.